□ Na základě zaslané projektové dokumentace vám zpracujeme veškeré druhy stavebních rozpočtů. Např. orientační propočet stavby, slepý rozpočet pro výběrové řízení, kontrolní rozpočet, rozpočet k žádosti o hypotéku atd.

□ Pracujeme s profesionálním rozpočtářským softwarem KROS PLUS, který využívá cenovou soustavu URS.

□ Cena za zpracování rozpočtu je určena vždy individuálně.

□ Naši klienti jsou stavební firmy, projekční kanceláře, developerské společnosti, zpracovatelé žádostí o dotace, města, obce, ale také soukromí investoři.

□ Neváhejte nás oslovit s vaší poptávkou.